Elgeta

  • Baserrietan egiten diren obrak bere ustiapenerako badira %90.
  • %95 eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean, eskaera egin ondoren.
  • Monumentu historiko-artistikoetan burutzen diren obra eta instalazioek %90eko hobaria izango dute zergaren kuotan, ondasuna kalifikatuta badago. Egitamu Orokorreko katalogoan dauden ondasunen inguruan, hobari hauek izango dituzte kategoria hauetakoek
  • %95 hobaria baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan energia berriztagarrien aprobetxa mendua ezartzen badute. Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan beharko du egin nahi diren lanek.
  • % 90eko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrek pertsona ezinduen irisgarritasuna eta habitagarritasun baldintzak errazten dituztenean.
  • %90eko hobaria komunitateko lanak egiten direnean.
  • %90eko hobaria eraikinetako fatxada eta teilatuetan egindako lanetan.

www.elgeta.eus/udala/ordenantza-fiskalak