Antzuola

Zergaren kuotaren gaineko hobaria: 

  • Erreteila egiteko eta fatxadetako obretarako %90.
  • Babestutako birgaitze obretarako %50.
  • Elbarritutako pertsonen irisgarritasuna bermatzeko %90.
  • Eguzkiaren energiaren ustiapenerako instalazioetarako %90.
  • Eraikinetan irisgarritasunerako %50.
  • Baserritan obrak egiteko %90.

www.antzuola.com