Sarrera

19/2013 Legeak, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa, 2. artikuluan xedatutakoaren arabera, Lehenengo Tituluko xedapenak honako merkataritza-sozietateei aplikatuko zaizkie: g) Merkataritza-sozietateak, artikulu honetako entitateek 100eko 50eko baino gehiagoko partizipazio zuzen edo zeharkakoa badute haien kapital sozialean.. SURADESA, S.A. (aurrerantzean, SURADESA) eskualdeko zortzi udalek (Antzuolak, Aretxabaletak, Arrasatek, Bergarak, Elgetak, Eskoriatzak, Leintz Gatzagak eta Oñatik) sortutako Sozietatea da eta guztien artean beren titulartasuna sozietatearen kapitalaren 100eko 100a da. Ondorioz, SURADESAri Legea aplikagarria zaio.

NextGenerationEU

OVHn gertatutako sutea dela eta, milaka zerbitzari erori ziren martxoaren 10ean, gure webgunea ostatatzen duena barne.
Web zerbitzua normaltasunez eskaintzeko lanean ari gara; atal batzuk guztiz eguneratu gabe daude eta beste batzuk ez daude erabilgarri.

Barkatu eragozpenak eta eskerrik asko pazientziagatik.