"Bilketa Datuak eta Txostenak" atalean azkeneko informazioa dagoeneko ikusgai.

2015/11/24

Debagoieneko Mankomunitateko web orriko Ingurumeneko "Bilketa Datuak eta Txostenak" atalean dagoeneko honako informazio hau ikusgai:

- "Hiri Hondakineen Bilketari buruzko Txostenak": Aretxabaleta, Bergara eta Eskoriatza udalerrietan 5. edukiontzia ezartzeak eta Elgetako sistema egokitzeak suposatuko lukeen inbertsio, gastu eta ezarpen epeak aurreikusteko txostena.

- "Hiri Hondakinen Bilketa Selektiboen Datuak Herriz Herri": Azkeneko datuen taulak eta dagozkion bereizketa mailaren grafikoa herriz herri.

- "Bilketa Selektiboen Karakterizazioen Emaitzak": Arrasate eta Bergarako zati organikoaren eta ontzi arinen karakterizazioen azken emaitzak.